เนื่องด้วยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมการสร้างรายงานโดยใช้ iReport and Jasper Server สำหรับบุคลากรและผู้สนใจทั่วไป ณ ห้อง 310 ชั้น 3 อาคาร ทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คอร์ส 1 การทำรายงานเบื้องต้น iReport และ Jasper Report วันที่ 8-10 ตุลาคม 2552 คอร์ส 2 Automated Report System ด้วย JasperETL และ Jasper Server วันที่ 19-21 ตุลาคม 2552 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://ndsrl.cs.sci.ku.ac.th/~oss4corp  ทั้งนี้การอบรมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการถ่ายทอดโอเพนซอร์สเทคโนโลยีเพื่อการใช้งานโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ในองค์กร

Comments are closed.