ศูนย์สนับสนุนและถ่ายทอดโอเพนซอร์สเทคโนโลยีเพื่อการใช้งานโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ในองค์กรภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรม ดังต่อไปนี้

  1. สร้างและจัดการเว็บไซต์องค์กรด้วย Joomla 14 – 16 มี.ค.
  2. การออกแบบรายงานเบื้องต้นด้วย iReport 28 – 30 มี.ค.
  3. การบริหารจัดการเอกสารในองค์กรด้วย Alfresco 31 มี.ค., 1 เม.ย., 4 เม.ย.
  4. การสร้างคลังข้อมูลเพื่อการออกรายงานด้วย JasperETL 5, 7, 8 เม.ย.
  5. การเขียนโปรแกรมจาวา (Intensive Java Programming) 25 – 29 เม.ย.
  6. การทำแอนิเมชันด้วย Blender 9 – 13 พ.ค.
  7. การใช้งานและการติดตั้ง Linux Server เบื้องต้น 23 – 27 พ.ค.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://oss4corp.cs.sci.ku.ac.th ทั้งนี้การอบรมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการถ่ายทอดโอเพนซอร์สเทคโนโลยี เพื่อการใช้งานโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ในองค์กร

Comments are closed.