บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด นิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ จะจัดอบรมหลักสูตร การใช้งาน Ubuntu Desktop เบื้องต้น ในวันที่ 25-26 กรกฎาคมนี้ Ubuntu เป็นระบบปฏิบัติการ (Operating System หรือ OS) ทางด้านโอเพนซอร์ส ที่มีผู้นิยมใช้สูงสุดในขณะนี้ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย ผู้เรียนจะได้รับความรู้ด้านการใช้งานของ Ubuntu Desktop ตั้งแต่การติดตั้ง การใช้งานGUIการติดตั้งเพิ่มเติม Application ต่างๆ หรือซอฟต์แวร์ใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง การเชื่อมต่อระบบเครื่อข่าย ตลอดจน การใช้งานด้านกราฟิกและมัลติมีเดีย ของ Ubuntu ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ตลอดจนการปรับแต่งลูกเล่นต่างๆ ของ Ubuntu Desktop ที่เป็นจุดเด่นและไม่เหมือนใคร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
* ผู้ใช้งานทั่วไปที่ต้องการเปลี่ยนระบบปฏิบัติการลิขสิทธิ์มาเป็นระบบปฏิบัติการโอเพนซอร์ส
* นักพัฒนาหรือนักโปรแกรมเมอร์ที่ต้องการเรียนรู้การทำงานของระบบปฏิบัติการโอเพนซอร์ส
* บริษัทเอกชนที่ต้องการนำระบบปฏิบัติการโอเพนซอร์สไปใช้แทนระบบปฏิบัติการลิขสิทธิ์ในองค์กร
* นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ที่ต้องการใช้งานระบบปฏิบัติการโอเพนซอร์สแทนระบบเดิมที่ใช้อยู่

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม
* ผู้เรียนสามารถนำระบบปฏิบัติการ Ubuntu Desktop ไปใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน
* ผู้เรียนสามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการ Ubuntu Desktopและควบคุมการใช้งาน
* ผู้เรียนสามารถเพิ่ม Apphication หรือซอฟต์แวร์ใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง
* ผู้เรียนสามารถนำเครื่องมือของ  Ubuntu Desktop ที่มีไปใช้ในธุรกิจของตนเองได้
* ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดความรู้ของ Ubuntu Desktop ที่เรียนไปให้กับผู้อื่นได้

วันเวลาและสถานที่

วัน : วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2552 จำนวน 2 วัน
เวลา : ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
สถานที่ : ห้องอบรมของนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ อาคารอโศกทาวเวอร์ส ชั้น 4 (ฝั่ง BIG ECHO)
ราคา : 3,500 บาท/ท่าน/หลักสูตร

วิทยากร

ภาณุภณ พสุชัยสกุล
บรรณาธิการนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์

ข้อมูลเพิ่มเติม – opensource2day

Comments are closed.