ให้ติดตั้งโปรแกรม Sound Juicer จากศูนย์ซอฟท์แวร์ แล้วเรียกใช้โดย

ไปที่เมนู > เสียงและวิดีโอ > โปรแกรมคัดลอกไฟล์จากซีดี

รูปภาพ

ตัวอย่างหน้าตาโปรแกรม

รูปภาพ

Comments are closed.