หากต้องการติดตั้ง Suriyan โดยไม่แบ่งพาร์ทิชัน ขอแนะนำให้ใช้ Ubuntu ซึ่งจะมีความสามารถในการติดตั้งลงในไดรว์ของ Windows ได้เลย เหมือนการติดตั้งโปรแกรมทั่วไปใน Windows สิ่งที่ต้องมีคือ แผ่นซีดีติดตั้ง ubuntu ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ ubuntu.com

รูปภาพ

เมื่อมีซีดีติดตั้ง Ubuntu แล้ว ให้เปิดคอมพิวเตอร์แล้วเข้าไปที่ Windows จากนั้นใส่แผ่นซีดี ubuntu ลงในเครื่อง รอสักครู่ตัวติดตั้ง Ubuntu จะเปิดขึ้นมา ให้เลือกติดตั้งไว้ใน Windows ซึ่งการติดตั้งด้วยวิธีนี้ Ubuntu จะสร้างตัวเองเป็นไฟล์อยู่ใน Windows เมื่อเปิดเครื่องแล้วเลือกใช้งาน Ubuntu ไฟลังกล่าวจะคลายตัวออก และจะใช้งานได้คล้ายการติดตั้งตามปกติ

รูปภาพ

Comments are closed.