การเปลี่ยนค่า Mac address ไม่ใช่สิ่งที่ควรทำเพราะอาจจะเป็นการสร้างความยุ่งยากให้กับผู้ดูแลระบบ เครือข่าย แต่หากจำเป็นต้องทำเพื่อทดสอบระบบหรือเพื่อใช้ในงานต่างๆ แล้ว ใน Suriyan มีเครื่องมือที่จะทำให้เราเปลี่ยนค่า Mac address ของเราได้อย่างง่ายได้

วิธีทำ

  • ไปที่เมนู > ระบบ > ปรับแต่งพื้นโต๊ะ > การเชื่อมต่อเครือข่าย

รูปภาพ

  • จะปรากฏหน้าต่างรูปแบบการเชื่อมต่อขึ้นมา
  • คลิกเลือกแท็บ และชื่อการเชื่อมต่อที่ต้องการ
  • คลิก Edit…

รูปภาพ

  • จะปรากฏค่า Mac address ที่ช่องนี้เราสามารถเปลี่ยนแปลงค่า Mac address ได้ตามต้องการ
  • เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม Apply

รูปภาพ

Comments are closed.