สามารถแต่งตั้ง admin หรือ moderator เพิ่มเติมได้โดยเปิดไปที่หน้า Profile ของ user ที่ต้องการ เลือก Accounts Settings ปรับ Primary Membergroups ตามต้องการ แล้วเซฟ

รูปภาพ

Comments are closed.