การปรับเปลี่ยนการแสดงผลข้อมูลใน Drupal เราสามารถปรับแต่งได้ โดยใช้ Module view ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ Drupal เอง โดยการปรับการแสดงผลให้แสดงเฉพาะหัวเรื่องสามารถปรับแต่งได้ดังภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

Comments are closed.