ในปัจจุบัน GIMP จะแสดงผลเป็น 1หน้าต่างหลัก และสองกล่องเครื่องมือ ซ้าย, ขวา หากต้องการให้ GIMP แสดงผลหน้าต่างทั้งหมด ให้รวมเป็นหน้าต่างเดียวจะต้องรอ GIMP รุ่น 2.8 ซึ่งจะมีโหมดการแสดงกล่องที่มีให้อยู่ในหน้าต่างเดียว ซึ่งขณะที่เขียนนี้ (15/6/53) โปรแกรมรุ่นดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างพัฒนา

รูปภาพ

Comments are closed.