โปรแกรมเครื่องคิดเลขใน Suriyan สามารถคำนวนค่าต่างๆ ได้หลากหลายในตัว ด้วยการเปลี่ยนโหมดของเครื่องคิดเลข
ให้เปิดโปรแกรมเครื่องคิดเลขโดย

ไปที่ เมนู > เครื่องมือเครื่องใช้ > เครื่องคิดเลข

รูปภาพ

  • คลิกเมนู มุมมอง

  • ที่เมนูนี้ เราสามารถเปลี่ยนโหมดการคำนวนได้หลายรูปแบบ

รูปภาพ

รูปภาพ

Comments are closed.