บางครั้งผู้ใช้อาจต้องการความเป็นส่วนตัวหรือต้องการซ่อนสถานะตัวเองจากผู้ใช้คนอื่นที่กำลังออนไลน์อยู่นั้น ทำได้โดยการตั้งค่าสถานะเป็น invisible (มองไม่เห็น) ดังนี้

  • ไปที่เมนู Tools > Preferences

รูปภาพ

  • เลือก Status / Idle

รูปภาพ

  • เลือกเครื่องหมายถูกหน้า Use status from last exit at startup ออก

  • และใน drop down list ตรง Status to apply at startup เลือกไปที่ Invisible แล้ว close

รูปภาพ

Comments are closed.