• ให้ตรวจสอบว่าอินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานได้ปกติ
  • ให้คลิกขวาที่ไอคอนอินเทอร์เน็ตทางขวาล่าง เลือก แก้ไขการเชื่อมต่อ

รูปภาพ

  • เลือกการ์ดแลนใบที่ต่อกับเครื่องอื่น แล้วกด Edit

รูปภาพ

  • ที่แท็บ IPv4 Settings เลือก Shared to other computers

รูปภาพ

  • กด Apply แล้วปิด

Comments are closed.