วิธีการปรับไฟล์เสียงให้ดังขึ้นด้วย Audacity

1.เปิดไฟล์เสียงที่ต้องการเพิ่มเสียง

รูปภาพ

2.เลือกเมนู Edit>Select>All

รูปภาพ

3.เลือกเมนู Effect>Amplify

รูปภาพ

4.ปรับค่าให้ไปทางขวา หรือใส่ค่า Amplification เพิ่มขึ้น
5.เลือก “Allow clipping”
6.กดปุ่ม Preview เพื่อทดสอบความดังของเสียงตามต้องการ
7.กดปุ่ม OK

รูปภาพ

Comments are closed.