สามารถอัพเกรดรุ่น Drupal ได้ โดยดาวน์โหลดรุ่นใหม่จาก drupal.org จากนั้นให้แตกไฟล์ทับลงไปทั้งหมด จากนั้นเข้าไปที่ update.php โดยจะต้อง Login เป็น User ที่สร้างตอนติดตั้ง Drupal ก่อน จากนั้นทำตามขั้นตอนที่โปรแกรมแนะนำ

Comments are closed.