เมื่อเข้าสู่หน้า Administer จะมีปุ่มให้เลือกอัพเกรดเป็น WordPress 3.0 ให้กดที่ปุ่มดังกล่าว ระบบก็จะอัพเกรดโดยอัตโนมัติ

Comments are closed.