สำหรับ Proxmox node หรือ Hardware node นั้น ปกติเมื่อมีรายการที่จะต้อง update/upgrade ระบบ ระบบจะส่งอีเมลไปยังผู้ดูแลระบบ เพื่อให้ทำการอัปเดทระบบดังกล่าว เราสามารถสั่ง update/upgrade ผ่าน GUI ได้ง่าย ๆ เพียงแค่ไปที่แท็บ Updates เท่านั้น

1

จากนั้นกด Refresh ระบบจะเข้าสู่หน้าจอการ Update ดังรูป

2

เมื่อ update เรียบร้อย เราจะเห็นรายการแพ็คเกจต่าง ๆ ที่ระบบได้ทำการ update

2

เราสามารถ double click เพื่อดู Changelog แพ็คเกจแต่ละตัวได้

3

หลังจาก update ระบบเรียบร้อยแล้ว เราก็สามารถ Upgrade ระบบต่อได้โดยคลิก Upgrade เมื่อคลิก upgrade จะปรากฏ console สำหรับการ upgrade ระบบ และจะมีรายชื่อแพ็คเกจและคำยืนยันให้เรากด เราก็ตอบ y ระบบก็จะทำการ upgrade จดเสร็จเรียบร้อย ดังนี้

5

เพียงเท่านี้ เราก็ update/upgrade ระบบเรียบร้อย

Comments are closed.