ก่อนที่จะอนุญาตให้สมาชิกทำการอัพโหลดไฟล์ขึ้นบนเนื้อหาได้นั้นให้เปิดความสามารถ upload ก่อน โดยไปที่

Administer > Attachments and Avatar > Attachment settings

ในส่วนของ Attachments mode เลือกเป็น Enabled และตั้งค่าให้โฟล์เดอร์ attachments เขียนได้ (อาจจะต้องติดต่อกับ Hosting ที่ใช้งาน) จากนั้นเมื่อ Post เนื้อหา ในส่วนของ Additional options จะมีช่องให้แนบไฟล์ตามชนิดที่เปิดไว้

รูปภาพ

Comments are closed.