งาน CeBIT ที่เยอรมันปีนี้มี บริษัทที่ทำธุรกิจซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเข้าร่วมหลายราย ต่างจากปีก่อนๆ ปีนี้ EclipseSource ได้พื้นที่จัดแสดงใหญ่มาก สำหรับแสดงและ demo ผลิตภัณฑ์ ส่วนอีกรายคงเอ่ยถึงไม่ได้คือ Zarafa เจ้าของคอนเซป “MS Exchange Replacement” แขวนบนป้ายขนาดใหญ่มาเห็นได้จากระยะไกล และบริษัทพัฒนาโซลูชั่นจากเยอรมัน Univention 2 บริษัทนี้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ร่วมกันเป็น Open Source Integration Solution ใช้ชื่อว่า Zarafa4UCS เป็น Zarafa Collaboration Platform ผนวกกับ Univention Corporate Server (UCS) ในส่วนของ Univension แสดงการเชื่อมโยงระบบกับ ownCloud ระบบจัดการไฟล์บน Cloud และ Zarafa แสดง Web App ที่มีรูปลักษณ์ใหม่สำหรับอนาคต อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่อดพูดถึงไม่ได้คือ Nexenta Core Platform (NCP) ผลิตภัณฑ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านการเก็บข้อมูล Nexenta System มานำเสนอข้อดีของ ZFS Filesystem และโชว์ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่

สำหรับผลิตภัณฑ์โอเพนซอร์สอื่นๆ ที่นำมาโชว์ใน Open Source Park ได้แก่ Alfresco มาแสดงระบบบริหารจัดการข้อมูลสำหรับองค์กร OpenERP แสดงความสามารถของผลิตภัณฑ์ในเวอร์ชั่นใหม่ สำหรับบริษัทโอเพนซอร์สในเยอร์มันที่เข้ามาร่วมใน Open Source Park ด้วยได้แก่ Netways, Open Source Business Alliance, Agorum, FOSS Group, Drupal-Initiative, B1 System, weissurst, Open Source Press นอกจากนี้ยังมี โครงการซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สอื่นๆ ที่ไม่ได้จัดใน Hall 2 อีกด้วย ได้แก่ Joomla!, WordPress,Typo3, SugarCRM และ Novell จัดแสดงที่ Hall 6

สำหรับใครที่คิดว่าโอเพนซอร์สเป็นพิษและทำลายอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ “เปลี่ยนทัศนคติ” ได้แล้วครับ

Comments are closed.