วันที่สองของการอบรมนี้เป็นการเรียน JoGet ในส่วน Form, User View และ Data List วันแรกเราได้สร้าง Work Flow ขึ้นมาและทดสอบ Flow ว่าทำงานถูกต้องหรือไม่ ตามเงื่อนไขต่างๆ ที่เราได้กำหนด จากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการสร้าง Form ซึ่งฟอร์มนี้จะถูก map เข้ากับ Activity ที่คนจะเป็นคนทำ สำหรับ Tools ที่อยุ่ในส่วน System นั้นจะถูกทำโดย Plugin ดังนั้น Activity ทั้งหมดจะต้องถูก map ไปที่ Form ครับ

หลังจากสร้างฟอร์มและ map เข้าไปยัง Activity ต่างๆ ได้แล้ว เราก็ต้องมาทำการทดสอบ WorkFlow อีกรอบโดยการ Key ข้อมูลทดสอบจาก Form เพื่อตรวจสอบการทำงานของ Form และ Binding Varible ต่างๆ อีกครั้ง จากนั้นจะเข้าสู่การสร้าง Data List และ User View เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใช้งานจากหน้า Application เท่านั้น ไม่ใช่เข้าสู่หน้าของ JoGet โดยตรง นอกจากนี้เรายังสามารถกำหนด permission ให้กับแต่และหน้าของ User View ได้ว่าจะให้ผู้ใช้กลุ่มไหนเข้าไปดูได้บ้างอีกด้วย

สำหรับการพัฒนาเพื่อทำ Integration เข้ากับ JoGet นั้นง่ายมาก JoGet เปิดช่องทางไว้หลายรูปแบบ ทั้งการเขียนผ่าน Web Service เพื่อสั่งและรับข้อมูลในรูปแบบ JSON และ XML รวมไปถึงการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลโดยตรงได้เช่นกัน การย้าย Workflow Application จากระบบหนึ่งไปอีกระบบหนึ่งก็ทำได้ง่ายเช่นเดียวกัน เพียงแค่สั่ง Export Application เท่านั้น แล้วเอาไฟล์ที่ได้ไป Import อีกระบบหนึ่ง สำหรับรายงานในรูปแบบที่เราต้องการ สามารถใช้ Jasper Report เข้าใช้งานได้ หรืออาจจะใช้ข้อมูลจากการ Export จาก Data List ได้เช่นกัน สำหรับการอบรม JoGet ทั้ง 2 วันนี้อาจจะดูเร่งด่วนแต่ก็พยายามที่จะเก็บความรู้และข้อมูลให้ได้มากที่สุดครับ สำหรับ Tutorial และ How-To ภาคภาษาไทยติดตามได้ที่ http://thaiopensource.org/tag/joget ครับ

Comments are closed.