หากเขียนสคริปไว้แล้วต้องการใช้งาน เราสามารถเรียกใช้ด้วการดับเบิลคลิกที่ไฟล์แล้วเลือก “เรียกใช้” หรือเรียกใช้ในเทอร์มินัล หรือถ้าดับเบิลคลิกที่ไฟล์สคริปแล้วไม่ปรากฏกล่องโต้ตอบขึ้นมาถาม อาจเป็นเพราะลืมแก้เปอร์มิชชั่น ดังนั้นให้ตรวจสอบค่าเปอร์มิชชั่นด้วย

รูปภาพ

Comments are closed.