Chantra ไม่สามารถอัพเกรดได้โดยตรง เพราะในชุดของ Chantra ประกอบไปด้วยโปรแกรมหลายๆ ตัวด้วยกัน การจะอัพเกรดต้องตรวจสอบไล่เป็นรายโปรแกรมไป

Comments are closed.