โปรแกรม zsnes มีรุ่นสำหรับ Suriyan อยู่แล้วสามารถติดตั้งผ่าน โปรแกรมศูนย์ซอฟต์แวร์ได้ทันที โดยให้ค้นหาด้วยชื่อ zsnes หลังติดตั้งแล้วเรียกใช้งานโปรแกรมโดย

ไปที่เมนู > เกม > Zsnes Emulator

ตัวอย่างภาพหน้าจอของโปรแกรม Zsnes

รูปภาพ

รูปภาพ

Comments are closed.