ลูกเล่นของหน้าจอที่เคยเห็นใน Ubuntu สามารถทำใน Suriyan ได้เช่นเดียวกัน เพียงไดรเวอร์การ์ดจอรองรับ หากไดรเวอร์ไม่รองรับ สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้โดย

ไปที่เมนู > ระบบ > ดูแลระบบ > ไดรเวอร์ฮาร์ดแวร์

หากไดรเวอร์รองรับแล้ว สามารถเปิดใช้งานลูกเล่นได้ทันที โดย

ไปที่เมนูระบบ > ปรับแต่ง > รูปโฉม

รูปภาพ

คลิกแท็บ แสดงลูกเล่น จากนั้นเลือก Extra รอสักครู่ลูกเล่นจะถูกแสดงโดยทันที

รูปภาพ

Comments are closed.