ได้ โดยการสร้างตัวติดตั้ง Suriyan ด้วย USB Flsah ด้วยวิธีการดังนี้

  • บูต Suriyan ผ่านเครื่องที่มี CD-ROM
  • ไปที่เมนูระบบ > ดูแลระบบ > Startup Disk Creator

รูปภาพ

  • ที่หน้าจอโปรแกรม Startup Disk Creator ช่องบนให้เลือก CD-ROM ของ Suriyan หรือไฟล์ iso ที่ดาวน์โหลดมา ส่วนช่องด้านล่างให้เลือก Flash drive ที่จะใช้ในการสร้างตัวบูต
  • รอให้โปรแกรมสร้างตัวบูตสักครู่
  • จากนั้นนำ Flash drive ที่ได้ ไปใช้ติดตั้งในเครื่องที่ไม่มีไดรว์ซีดี

รูปภาพ

Comments are closed.