หากเครื่องที่ใช้ไม่มีไดรว์ดีวีดีที่จะใช้ในการติดตั้ง Suriyan เราสามารถใช้วิธีสร้างตัวติดตั้ง USB เพื่อใช้ในการติดตั้งได้ หรือจะติดตั้ง Ubuntu แทนก็ได้ เพราะเป็นเวอร์ชั่นซีดี และมีรากฐานที่เหมือนกันกับ Suriyan อยู่แล้ว

Comments are closed.