หากเกิดกรณีดังกล่าว เราสามารถเปลี่ยนไปใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้การได้และเร็วที่สุดได้โดยการ

ไปที่เมนู > ระบบ > ดูแลระบบ > โปรแกรมจัดการปรับปรุง

รูปภาพ

  • กดปุ่มตั้งค่าแล้วใส่รหัสผ่านผู้ดูแลระบบเพื่อจะเข้าสู่ส่วนการกำหนดค่า

รูปภาพ

  • เลือกแท็ป “Ubuntu ซอฟท์แวร์” > ดาวน์โหลดจาก ให้เลือกเซิร์ฟเวอร์ “อื่นๆ”

รูปภาพ

  • จะมีรายชื่อเซิร์ฟเวอร์มากมายขึ้นมาให้เลือกแต่ให้กดปุ่ม “เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่ดีที่สุด”

รูปภาพ

ระบบจะทำการทดสอบอัตราการรับส่งข้อมูลที่เร็วที่สุดและเลือกให้เป็นเซิร์ฟเวอร์แนะนำสำหรับเรา
เลืือกเซิร์ฟเวอร์ที่ระบบเลือกให้แล้วว่าดีที่สุด

Comments are closed.