เมื่อต้องการให้ผู้ใช้งานทุกคนที่อยู่บน Zimbra เปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัย โดยกำหนดให้ทุกคนเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เมื่อมีการ login ครั้งต่อไป ทำได้โดยใช้สคริปต์ดังนี้

#!/bin/sh
for i in `zmprov -l getAllAccounts | grep -v "^admin\@\|^wiki\@\|^spam\..*@\|^ham\..*@"`
do
zmprov modifyAccount $i zimbraPasswordMustChange TRUE
done

null

จากนั้นก็รันสคริปต์ จะเห็นว่าเมื่อผู้ใช้งาน login ระบบจะบังคับให้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทันที

null

Comments are closed.