บางครั้งการที่ Host เครื่องหนึ่งมีหลาย Container อาจทำให้ผู้ดูแลระบบสับสนและลืมรหัสผ่านของ container นั้น ๆ วันนี้เราจะมาดูกันว่าถ้าเราใช้ OpenVZ container แล้วลืมรหัสผ่านจะทำอย่างไรการที่จะตั้งรหัสผ่านหรือรีเซ็ทรหัสผ่าน OpenVZ container นั้นเราสามารถทำได้ง่าย ๆ เพียงเปิด Terminal เข้าไปที่เครื่อง Host และใช้คำสั่ง vzctl เท่านั้น ซึ่งเครื่อง container ต้องทำงานอยู่ด้วย

openvz

ซึ่งการใช้คำสั่งนี้ ข้อมูลของผู้ใช้จะถูกบันทึกไว้ในเครื่อง Container ไม่ได้จัดเก็บลงในไฟล์คอนฟิกของ OpenVZ เช่นเดียวกันกับคำสั่ง vzctl อื่น ๆ ที่จะบันทึกลงในเครื่อง Container โดยที่คำสั่ง vzctl ถ้าเครื่อง Container ไม่ได้ทำงานอยู่ คำสั่งนี้จะเป็นการเริ่มต้น Container แทน

ก่อนทำการเปลี่ยนรหัสผ่านหรือรีเซ็ทรหัสผ่าน ให้ทำการตรวจสอบว่ามี Id ของ Container นั้นอยู่จริง

ใช้คำสั่ง vzlist -a

เรียกใช้คำสั่ง

vzctl set [CTID] --userpasswd [USER]:[PASSWORD]

ตัวอย่าง

คำสั่งในข้างต้นถ้าหากไม่มีชื่อผู้ใช้อยู่จะเป็นการสร้างผู้ใช้ขึ้นมาใหม่แทน

แทนค่าต่อไปนี้

  • [CTID] คือ ID ของ Container ที่จะตั้งรหัสผ่านใหม่
  • [USER] คือ ชื่อของชื่อผู้ใช้ ที่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน ถ้าหากไม่มีชื่อผู้ใช้อยู่จะเป็นการสร้างใหม่
  • [PASSWORD] คือ รหัสผ่านที่จะตั้งสำหรับ [USER]

อ้างอิง: Change the password for an openvz container

Comments are closed.