การที่ต้องเปลี่ยน Character Encoding จะมีสาเหตุมาจากที่ผู้ใช้ไม่สามารถอ่านเนื้อหาภาษาไทยใน mail ได้ เพราะอาจเป็นที่ mail server ที่ส่งมา หรือซอฟท์แวร์ mail client ที่ส่งมาเป็นแบบ TIS-620 การแก้ไขนั้นให้ไปที่เมนู

View > Character Encoding > More Encoding > SE & SW Asian > TIS-620

รูปภาพ

Comments are closed.