ใน Alfresco Explorer นั้น ถ้าเราทำการ Add Content หรือนำเข้าเอกสาร เราจะพบกับ Content Wizard ให้เราเลือกว่า จะให้เก็บ Content เป็นประเภทเอกสารอะไร เช่น เอกสารประเภทใบลา เป็นต้น

null

ในส่วนของประเภทเอกสารเราสามารถทำขึ้นได้เอง ซึ่งเราจะเรียกว่า Content Model

null

แต่สำหรับใน Alfresco Share นั้นการนำเข้าเอกสาร (Upload) นั้น ค่า Default จะเป็น cm:content คือจะเป็นประเภทเอกสารแม่ของ Alfresco ดังนั้นถ้าต้องการเปลี่ยนประเภทของเอกสารเป็นประเภทอื่นๆ สามารถทำได้ ดังนี้ คือ

null

เมื่อ Upload เอกสารเสร็จสิ้น ประเภทเอกสารจะเป็น cm:content ซึ่งจะมีชุด Index เบื้องต้น ให้ทำการตรวจสอบ Index ดูว่ามีอะไรบ้าง โดยการคลิกที่ไฟล์ จะปรากฏดังรูป

null

คลิกที่ Edit Property จะเห็นชุด Index ดังรูป

null

คลิก Cancel เพื่อเข้าสู่หน้าจอ เดิม จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Change Type เพื่อทำการเปลี่ยนประเภทเอกสาร

null

จะปรากฏหน้าจอขึ้นมาดังรูปด้านล่าง ให้ทำการเปลี่ยนประเภทเอกสารที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม OK

null

คลิกที่ปุ่ม Edit Properties อีกครั้ง จะสังเกตว่าชุด Index เปลี่ยนไป อันเนื่องมาจากการเปลี่ยน ประเภทเอกสารนั่นเอง

null

Comments are closed.