มีเรื่องตลกที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองในช่วงที่ CentOS 7 ออกมาใหม่ๆ คือการเปลี่ยน hostname เนื่องจากว่าเคยชินกับการเปลี่ยนชื่อ host ก็ชอบไปเปลี่ยนที่ /etc/hostname แต่ใน CentOS 7 และ RHEL 7 ไม่ใช่แบบนั้น เค้ามีวิธีการเปลี่ยน hostname ได้น่ารักกว่า โดยการใช้คำสั่ง hostnamectl การใช้งานคำสั่งนี้ก็ง่ายมาก ถ้าต้องการดู hostname ก็ใช้คำสั่ง hostnamectl หรือ hostnamectl status ดังนี้

hostnamectl

จะได้ผลลัพท์ดังภาพ

ถ้าต้องการเปลี่ยน hostname ก็ใช้คำสั่ง

hostnamectl set-hostname YOUR-HOSTNAME

เปลี่ยน YOUR-HOSTNAME เป็นชื่อที่คุณต้องการ

และที่สำคัญไม่ต้อง reboot เครื่องก็ใช้งาน hostname ที่คุณตั้งค่าไว้ได้เลย ลอง ping ดูได้ :)

Comments are closed.