ให้แทนที่ไฟล์ wp-admin/images/wp-logo.png ด้วยรูปที่ต้องการ ขนาด 32×32

รูปภาพ

Comments are closed.