การปรับเปลี่ยนเวลาในการทำงานเพื่อให้ตรงกับเวลาที่ทำงานจริง สามารถแก้ไขได้ดังนี้

1.ไปที่เมนู Tools
2.เลือก Change Working Calendar…
3.click เลือกวันในปฎิทินที่จะเปลี่ยน working time ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนเวลาหลายวันในคราวเดียว สามารถกด Ctrl ค้างแล้ว click เลือกวันหลายๆวันเพื่อสร้างกลุ่มวันที่จะเปลี่ยน working time

รูปภาพ

4.เมื่อเลือกวันเสร็จแล้วให้ click ไปที่ Non-default working time แล้วกำหนดเวลาที่ต้องการลงไป แล้วเลือก OK เมื่อกำหนดเสร็จ

รูปภาพ

Comments are closed.