เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ภายในงาน Thailand ICT Contest Festival 2009 ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน NECTEC ได้ร่วมลงนามร่วม 5 บริษัทจำหน่ายคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย เปิดโลโก้สินค้าของตนเองบนซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส มุ่งเป้าผลักดันการใช้งาน โอเพนซอร์ส เพื่อลดการละเมิดลิขสิทธิ์ ลดการเสียค่าลิขสิทธิ์ และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเพื่อพัฒนาธุรกิจซอฟต์แวร์ ที่เข้มแข็ง ผ่านความร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพความเข็มแข็งในการพัฒนา เทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ มุ่งหวังที่จะทำให้การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถ่ายทอดสู่กลุ่ม ธุรกิจ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดย NECTEC / สวทช. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงการส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส กับ SVOA , POWEL Computer , SYNNEX , D COM , IT Bakery โดยเอกชนทั้ง 5 บริษัทจะนำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สไปใช้สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของตนเองโดยการ ติดตั้งและการจำหน่ายพร้อมกับคอมพิวเตอร์ที่มีสัญลักษณ์โลโก้สินค้าเป็น เอกลักษณ์ของตนเอง ช่วยสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์รวมทั้งยังเป็นการแสดงถึงภาพลักษณ์ของ ผู้ประกอบธุรกิจ และเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อส่งเสริมธุรกิจสู่การ ใช้งานในประเทศ เพิ่มศักยภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อการผลิตและจำหน่ายภายใน และส่งออกต่างประเทศ ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สดังกล่าวมีลักษณะพิเศษที่อนุญาตให้มีการพัฒนาต่อยอดและ นำไปเผยแพร่ใช้งานอย่างเสรี จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการนำมาใช้สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะในยุคที่มีการแข่งขันสูง ในช่วงที่ต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจเช่นนี้

สำหรับหน้าตาของแต่ละ OS ที่ทาง 5 บริษัทคอมพิวเตอร์ได้นำเสนอนั้นเท่าที่ทราบใช้ Ubuntu 8.10 เป็น core หลักในการพัฒนาครับ และได้ผลิตแผ่นซอฟแวร์แบบ recovery ในของแต่ละยี่ห้อกันเองด้วย และมีบริการหลังการขายด้วยครับ การออกแบบ Interface นั้นพยายามให้เลือกในส่วนซอฟต์แวร์ทดแทน และออกแบบหน้าตาให้คล้ายๆกับ windows มากที่สุดเพื่อให้ผู้ใช้ปรับตัวเข้ากับ software opensource ได้โดยง่าย แต่ยังไม่มีบางอย่างเช่นบริการคู่มือการใช้ระบบปฏิบัติการแบบ linux ของเครื่อง และการจัดอบรม แต่อย่างใด แต่ในอนาคตทางบริษัทในบางบริษัทอย่าง SVOA กำลังคิดจะแถมคู่มือการใช้ ubuntu ติดมากับเครื่องด้วย
 

ข่าวจาก – Ubuntu Club

Comments are closed.