Chantra โครงการส่งเสริมการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สจากทาง SIPA ได้ปรับปรุงรูมโฉมของเว็บไซต์ใหม่ เพราะเนื้อหาในเรื่องของการใช้งานซอฟต์แวร์นั้น ได้ถูกรวมไว้ใน Thaiopensource อยู่แล้ว ดังนั้น Chantra.in.th จึงปรับตัวให้มาอยู่ในรูปแบบของ Developer Site เป็นหลัก ซึ่งก็จะเป็นการจดบันทึก เกี่ยวกับการพัฒนา รวมถึงข้อมูลต่างๆในการพัฒนา Chantra ในแต่ละเวอร์ชั่น พร้อมกันนี้โครงการ Chantra ยังได้เปิดรับอาสาสมัคร ในการร่วมพัฒนา หรือร่วมเสนอความเห็นในการพัฒนา

ลิงก์: http://chantra.in.th

Comments are closed.