ในบางครั้ง เราต้องการให้แท็บที่เปิดอยู่แล้ว แยกออกมาเป็นหน้าต่างของ Firefox หน้าต่างใหม่ เพื่อให้แยกออกมาจากหน้าต่างเดิมของ Firefox ซึ่งเราสามารถทำได้โดยคลิกแท็บที่ต้องการค้างไว้ แล้วลากออกมาจากแถบของแท็บเลย จะทำให้แท็บที่คลิกไว้ถูกแยกออกมาเป็นหน้าต่างใหม่โดยอัตโนมัติ

รูปภาพ
รูปภาพ

Comments are closed.