ไฟล์ .mht คือ หน้าเว็ปไซต์ที่ถูก save มาโดยโปรแกรม internet explorer ซึ่งจะไม่สามารถเรียกใช้งานจากโปรแกรม mozilla firefox ที่เป็น web browser ที่ติดตั้งมาพร้อมกับ suriyan ได้ ถ้าต้องการเรียกใช้งานไฟล์ดังกล่าวต้องทำการติดตั้งโปรแกรมเสริมความสามารถ ให้กับ firefox ดังนี้

วิธีการ

  • เปิดโปรแกรม firefox ขึ้นมาทำงานโดยไปที่ โปรแกรม > อินเทอร์เน็ต > Firefox Web Browser
  • เข้าไปที่ website ดังต่อไปนี้ https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/8051/
  • click ที่ Continue to Download

รูปภาพ

  • click ที่ Accept and Install

รูปภาพ

  • จะมี popup แสดงขึ้นมา ให้เราเลือกไปที่ “Install Now”

รูปภาพ

  • รอการดาวโหลดโปรแกรมเสริมสักครู่
  • เมื่อดาวโหลดเสร็จโปรแกรม firefox จะแจ้งว่าให้เราเริ่มการทำงาน firefox ใหม่ ดังนั้นให้เรา click ไปที่ “เริ่ม Firefox ใหม่”

รูปภาพ

  • firefox จะเริ่มต้นการทำงานใหม่อีกครั้ง และเมื่อสถานะของ firefox กลับมาพร้อมใช้งาน เราก็จะสามารถเปิดไฟล์ .mht ได้

Comments are closed.