โดยปกติแล้ว Celestia จะจำค่าล่าสุดก่อนที่จะปิดโปรแกรมไป ดังนั้นแล้วเมื่อเปิดโปรแกรมในครั้งถัดจึงไม่ได้แสดงผลเป็นดาวโลกเหมือนการเปิดโปรแกรมในครั้งแรก แต่หากต้องการไปรแกรมกลับไปที่ดาวโลกก็สามารถทำได้โดยไปที่

เมนู Navigation > Go to Object จะปรากฏกล่องโต้ตอบสำหรับรับค่าดาวขึ้นมา ให้พิมพ์ Earth (หรือชื่อดวงดาวอื่นกรณีต้องการไปที่ดาวดวงนั้นโดยตรง) จากนั้นโปรแกรมจะวิ่งกลับไปที่ดาวโลกอีกครั้ง

รูปภาพ

Comments are closed.