ในบางครั้งเราต้องการเปิด Firefox เพียงหน้าเว็บเดียว เพื่อไม่ต้องแสดงแถบของแท็บ เพื่อให้ได้พื้นที่การแสดงผลในแนวตั้งเพิ่มขึ้น ซึ่งเราสามารถทำได้ด้วยวิธีการดังนี้ ที่ Firefox ไปที่เมนู แก้ไข > ปรับแต่ง

รูปภาพ

จะปรากฏหน้าต่างการตั้งค่า เลือกแท็บ แท็บ จากนั้น ยกเลิกการทำเครื่องหมายในช่อง Always show the tab bar แถบของแท็บจะหายไปเมื่อเราเปิดหน้าเว็บเพียงเว็บเดียว

รูปภาพ

Comments are closed.