สำหรับคนที่ถนัดซ้าย สามารถปรับแต่งการใช้งานเมาส์ให้เหมาะกับการใช้งานได้ดังนี้

วิธีการ

  • ไปที่เมนู > ระบบ > ปรับแต่งพื้นโต๊ะ > เมาส์
    รูปภาพ
  • ในส่วนของ Mouse Orientation ให้ click เลือกไปที่ “เมาส์มือซ้าย”
  • กดปุ่ม ปิด

รูปภาพ

หลังจากนั้นก็จะสามารถใช้งานทันที

Comments are closed.