Suriyan มี IDE สำหรับทำงาน Java Programmer สามารถติดตั้ง Netbeans หรือ Eclipse ได้จากศูนย์ซอฟท์แวร์แล้วเรียกใช้หลังจากติดตั้งโดย

ไปเมนู > พัฒนาระบบ

รูปภาพ

ตัวอย่างภาพหน้าจอโปรแกรม Eclipse
รูปภาพ

ตัวอย่างภาพหน้าจอโปรแกรม Netbeans
รูปภาพ

Comments are closed.