โปรแกรม Blender นั้น มีอีกหนึ่งความสามารถที่น่าสนใจ คือการกู้คืนงานในกรณีที่เราปิดโปรแกรมไปโดยลืมบันทึกผลงาน หรืออาจเกิดข้อผิดพลาดอื่นๆ เช่น คอมพิวเตอร์ค้าง หรือไฟดับ จนทำให้โปรแกรมปิดไปอย่างคาดไม่ถึง ในกรณีนี้ เราสามารถกู้คืนงานที่ทำไว้ใน Blender ได้เช่นกัน โดยสามารถทำได้ดังนี้คือ ที่หน้าจอโปรแกรม Blender ให้ไปที่เมนู

User Preferences > File > Recover Last Session

งานที่ได้ทำไว้ก่อนโปรแกรมจะปิดตัวลงจะถูกเปิดขึ้นมาให้เราทำงานต่อได้

รูปภาพ

Comments are closed.