ปกติแล้วการเพิ่มผู้ใช้งานบน Alfresco สามารถเพิ่มได้ทีละคน หรือจะเพิ่มทีละหลายคนก็ได้ โดยการเพิ่มทีละหลาย users นั้น เราจะต้องสร้างไฟล์ .csv ซึ่งมีรูปแบบ ดังนี้

User Name,First Name,Last Name,E-mail Address,,Password,Company,Job Title,Location,Telephone,Mobile,
Skype,IM,Google User Name,Address,Address Line 2,Address Line 3,Post Code,Telephone,Fax,Email

ตัวอย่าง ดังรูป

null

เมื่อเราบันทึกเป็น .csv เพื่ออัปโหลดใน Alfresco โดยถ้าเป็นภาษาไทย ต้องเลือก encoding เป็น UTF-8 ด้วย ตัวอย่างไฟล์ .csv

null

จากนั้นไปที่ Alfresco Admin Console และคลิก Admin Console -> Users -> Upload User CSV File ดังรูป

null

จากนั้นคลิก Choose File เพื่อเลือกไฟล์ .csv ที่เราได้สร้างไว้ และเลือก Upload

null

เมื่อเสร็จเรียบร้อยระบบจะแสดงผลการเพิ่มผู้ใช้งาน ดังรูป

null

ลองค้นหาผู้ใช้งานที่เพิ่มไป จะเห็นว่ามีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นมาแล้ว

null

Comments are closed.