ปกติแล้วเราสามารถทำการ Sorting Property ที่เป็นค่า Default ใน Alfresco ได้ ตามรูปด้านล่าง ซึ่งในบทความนี้ เราสามารถทำการเพิ่ม Property ที่เราสร้างขึ้นมาเอง (Custom Property) ให้อยู่ใน Sorting List นะครับ

ทำการเปิดไฟล์ที่ชื่อ share-config-custom.xml นะครับ ภายใต้ Folder /alfresco/tomcat/shared/classes/alfresco/web-extension

จากนั้นทำการเพิ่ม Code เข้าไปที่ Document Library Section ตามรูปด้านล่าง ซึ่งจะหมายถึงการเพิ่ม Property ที่ชื่อ isod:documentNumber เข้าไปใน Sorting List โดยใช้ชื่อว่า Document Number

ทำการ Restart Alfresco ซึ่งหลังจากที่ Restart ขึ้นมาแล้ว จะปรากฎผลดังรูปด้านล่าง

Comments are closed.