อาการข้อความเกี่ยวกับ BusyBox เกิดจากการที่ไม่สามารถอ่านข้อมูลจากแผ่นซีดีได้ โดยควรจะตรวจสอบรอยบนแผ่นซีดี และอาการเสียของไดรว์ซีดี

Comments are closed.