ในการทำเอกสาร บางโอกาสก็จำเป็นต้องใส่ comment แทรกลงไปเพิ่มเติมเพื่ออธิบายเนื้อความบางส่วนในเอกสารนั้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้น แต่โดยปกติ comment ที่แทรกไว้จะไม่แสดงผลออกมาเมื่อมีการสั่งพิมพ์เอกสารออกทาง printer ดังนั้น ถ้าต้องการให้มีการแสดงผล comment ที่แทรกไว้ออกมาทาง printer ด้วยต้องทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. ไปที่เมนู File แล้วเลือกไปที่ Print…
  2. เลือกไปที่ Options…
  3. กำหนดรูปแบบการสั่งพิมพ์ comment แล้วตอบ OK เมื่อกำหนดเสร็จ

รูปภาพ

None คือ ไม่มีการพิมพ์ comment ออกมา
Notes only คือ การพิมพ์เฉพาะส่วนที่เป็น comment เท่านั้น
End of document คือ การพิมพ์ comment โดยที่ให้ comment อยู่ที่หน้าสุดท้ายของเอกสาร
End of page คือ การพิมพ์ comment โดยที่ให้ comment อยู่ที่ส่วนหน้าสุดท้ายของกระดาษ

Comments are closed.