ไม่สามารถทำได้ เพราะระบบ Package ของ SMF มีความซับซ้อน ทำให้จะต้องอัพเดตจากระบบ Package ของ SMF แทน โดยเมื่อมีรุ่นใหม่ขึ้นมา กรอบแพคเกจแนะนำ จะปรากฎข้อมูลแพคเกจแทน

Comments are closed.