หากต้องการให้ Writer มีความสามารถดังกล่าวให้ติดตั้งส่วนเสริมที่ชื่อ “Oracle (Sun) Weblog Publisher extension” โดยดาวน์โหลดจาก

http://www.oracle.com/us/products/applications/open-office/043539.html#weblog

เมื่อสร้างเอกสารด้วย Writer แล้วจะสามารถ export เอกสารไปยัง blog ได้ โดย Blog server ทีสนับสนุนได้แก่ Roller, WordPress, Generic ATOM, และ MetaWeblog บน servers เช่น WordPress.com, Blogger.com, Blogspot.com และ Typepad.com.

Comments are closed.