เวลาขึ้นบรรทัดใหม่ให้กด Ctrl ค้างไว้แล้ว enter จะสามารถพิมพ์บรรทัดถัดใหม่ได้โดยไม่ขึ้น cell ใหม่

Comments are closed.