– ขั้นที่ 11 หลังจากเลือก Customize Now แล้วจะเข้าสู่หน้าจอของ Package Group ต่าง ๆ โดยในที่นี้เราจะเลือก Package ที่เกี่ยวข้องกับ Server และ Package ที่เกี่ยวข้องกับ GUI บางส่วนเพื่อให้สามารถใช้งาน Xwindows ได้ (หมายเหตุ แต่สำหรับ Admin ที่ไม่ต้องการระบบ GUI ก็สามารถเลือกออกได้จากขั้นตอนนี้)

 

snapshot16

     – ส่วนของ Package ด้าน Server ในตัวอย่างทำการติดตั้งสำหรับ Database Server , Print Server และWeb Server

snapshot20

     – ขั้นที่ 12 เมื่อทำการเลือก Package ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการใช้งานแล้วชุดติดตั้งจะทำการเช็คความเข้ากันได้ของ Package ต่าง ๆ เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาขณะติดตั้ง

snapshot22

     – ขั้นที่ 13 คลิ๊กที่ปุ่ม Next เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้ง

snapshot23

     – ขั้นที่ 14 ชุดติดตั้งจะเริ่มต้อน Format hard drive

snapshot24

     – ขั้นที่ 15 ชุดติดตั้งจะเริ่มการติดตั้ง CentOS 5.2 ไปยัง Hard drive

 

snapshot27

     – ขั้นที่ 16 เมื่อชุดติดตั้งทำการติดตั้งระบบเสร็จสมบูรณ์แล้ว ระบบจะให้ทำการ Reboot เพื่อนำแผ่นติดตั้งที่เป็น DVD หรือ CD ออก

snapshot29  

 ————————————————————————————————————-
การติดตั้ง CentOS 5.2 Server หน้าที่ 2
การติดตั้ง CentOS 5.2 Server หน้าที่ 3
การติดตั้ง CentOS 5.2 Server หน้าที่ 4

ดาวน์โหลด PDF

Comments are closed.